Internasjonal tilknytning

Accounting AS er via morselskapet, Atris AS, medlem av MSI Global Alliance, et ledende internasjonalt nettverk av uavhengige revisjons-, regnskaps- og advokatkontorer. MSI Global Alliance har 250 medlemmer i tilsammen med enn 100 land. Vi har benyttet vårt nettverk i flere år og vært til stor hjelp for våre kunder.